Rocka sockorna

Dagens uppmaning!

Jag tycker är otroligt viktigt att mina barn lär sig att alla är människor är lika mycket värda. Oavsett hur de är eller ser ut. Vi är därför med och #rockarsockorna idag. Tillsammans kan vi göra skillnad. Dra på dig olika sockor du med och visa att du också tycker att annorlunda är bra!

Läs mer om eventet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>